Årets generalforsamling
i Kulturhusets lille sal
mandag den 30. april
kl. 19:30

 
Indkaldelse med dagsorden hér !
 

 
Kontakt os på info@mithimalayatrae.dk
w w w . m i t h i m a l a y a t r a e . d k